STIPENDIET

Je suis une pipe-stipendiet har sitt ursprung i konstnären Rene Magrittes trickstermålning Bildernas opålitlighet från 1929. Målningen föreställer en pipa med inskriptionen Ceci n’est pas une pipe (detta är ingen pipa) vilket verkar vara en motsägelse, men det är en sanning. Målningen är ingen pipa. Det är en målning av en pipa. Magritte visar med humor och slughet oss att allting inte alltid är vad vi tror. Detta stämmer väl med Luftslottets anda av en plats fylld av paradoxer och kulturell laglöshet. 

Detta stipendium är ett gräsrotsstipendium, det vill säga att de pengar Luftslottet får in under sommaren går till stipendiet, så vi välkomnar donationer, se swishnummer nedan.

VILL NI STÖDJA LUFTSLOTTETS VERKSAMHET OCH STIPENDIUM? SWISHA TILL 123 332 7764!

Je suis une pipe-pris 2023 tilldelat Lasse Diding!

Under Luftslottets grand finale sommaren 2022 var det traditionsenlig utdelning av Je suis une pipe-priset! Stipendiet som delas ut till någon eller något som verkat i den fria tankens tjänst tilldelades i år Lasse Diding för hans outröttliga tricksteranda och lika ojämförbara sätt att ständigt och jämnt navigera sitt skepp på tvärs mot den svenska ordningen! Priset, en begagnad prispokal fylld med 5000 spänn i tjugolappar samt en uppstoppad brunråtta delades ut under Förundrans afton. En fullständig motivering finns härunder. Kvällen var regntung men mycket trivsam med höjdpunkter som kocken Kristins gastronomiska storverk, Tias + gänget från VED som spelade till stumfilmer i ladan och samlaren Magnus Palm som delade scenen med Diding i ett samtal om samlandet som diagnos. 

Motivering till 2022-års Je suis une pipe pris

Ordet trickster, kommer av engelskans: trick och är i folklig dikt och fabler, en gestalt som begår trick (tricksar/trixar). Som huvudperson i en berättelse fungerar trickstern som en sorts antihjälte. Beskrivningen mer detaljerat återger en entitet med högt intellekt och/eller hemlig kunskap som påvisar detta genom att spela spratt och idka olydnad av konventionellt beteende. Syftet är att undervisa en ignorant omgivning.

Den kreative retsticka och elegant uppfinningsrike rätthaverist vi kärleksfullt kallar Lasse Diding har i alla delar av sitt brokiga liv ordnat världen efter eget huvud och fått sin omgivning att tappa fattningen. Han är en trickster. 

Att ordna världen efter eget huvud är också ett av de  tillvägagångssätt som definierar uppkomsten av wunderkammers. Kuriosakabinett eller det något mer passande tyska ordet wunderkammer var som många här vet, under renässansen i Europa en privat samling av märkvärdigheter, ting vars kategorisering i världen ännu inte hade definerats. Luftslottet är som bekant en plats att belysa och omfamna en sorts wunderkammar-anda och Lasse Diding är lika svårkategoriserad som det bästa av wunderkammers.

Som exempel kan nämnas hur hotellägaren Lasse – Inte utan bravur – ägnat sin tid åt att bygga och driva ett framgångsrikt badhus dedikerat till Lenin, tillika satt saker på sin spets genom att försöka döpa om engelska parken till Leninparken – ja, faktiskt har han utropat ett kulturell fristat kallad Leninland. Men också genom att till exempel under 10 år driva en tvist med skattemyndigheten för att få döpa sin son till Bfrxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 (uttalas Albin). Här kan nämnas att Lasse vid ett tillfälle valde att överklaga genom att på ett enormt stort runt papper skriva sin överklagan i spiralform in mot mitten och när det så var inskickat kräva en kopia vilket skattemyndigheten måste bistå med enligt lag.  Som samlare är Lasse en besatt och svårförutsägbar karaktär och som historieberättare är det alltid svårt att veta var gränserna mellan fakta och fiktion finns. I otaliga sammanhang har samlaren, konversatören, upprorsmakaren och hotellmagnaten fått omvärlden att häpna med glimten i ögat. 

Luftslottet vill därför i år uppmärksamma denne frifräsares långa gärning och det görs traditionsenligt med en begagnad prisbuckla full av tjugokronorssedlar men i år också en bonus i form av en uppstoppad brunråtta till vinnaren. 

Lasse Diding mottar sitt pris i samband med sitt samtal om diagnosen samlare tillsammans med Magnus Palm.
Diding i Luftslottets trädpaviljong i samtal med den lokale trickstern Bengt Hornebrant.
Diding på scenen med Jonas Liveröd och Magnus Palm.

Kenneth Rasmussen utsedd till Luftslottstipendiat år 2021

Med 2021-års stipendie vill vi i organisationen Luftslottet belysa den skandinaviska outsiderkonsten och
dess uttryck idag. Luftslottet presenterar stolt årets pristagare Kenneth Rasmussen från Danmark. Kenneth som bor och verkar i Randers på Jylland är främst känd för sina monumentala stickade verk men med samma outsinnliga energi inkorporerar han det mesta som kommer i hans väg i sitt konstnärliga universum. Med ett ohämmat stream- of-consciousnessförhållande till tingen runt sig ägnar han sig även åt tätskrivna textarbeten, gigantiska linoleumsnitt, måleri, keramik och mer svårdefinierade kombinationer av material. Rasmussen har sedan han kom i kontakt med konstorganisationen Bifrost i Randers i början av 00-talet, utvecklat ett starkt, rått och komplext konstnärsskap och har under åren visats på utställningar internationellt. Bland annat på Tokyo Metropolitan Art Museum, Flux Factory i New York, Nordic art biennale i Sankt Petersburg, Sör-Troms Museum i Norge och Outsider Art Fair i Paris.

Bengt af Klintberg utsedd till år 2020 Luftslottsstipendiat

Luftslottet tilldelar den legendariske författaren, folklivsforskaren och konstnären Bengt af Klintberg årets Je suis une pipe-stipendie. Utdelningen skedde i samband med att Klintberg gästade Luftslottet med samtal och uppläsning ur sin nya bok ”Vänster hand och motsols” om magiska riter i Sverige. Klintberg tilldelas stipendiet för långt och oerhört inspirerande arbete i den ohejdade tankens tjänst.
 
Luftslottet är ett nystartat tvärkulturellt initiativ som inkluderar ett brokigt museum över det extraordinära – Den Liverödska Wunderkammaren – samt en gästbostad för kreatörer, samlare, gastronomer, skribenter och andra med fokus på outsiderkonst, egensinniga samlingar, subkulturer och visionära tillstånd. Genom sina publika evenemang vill Luftslottet omfamna och utforska det förunderliga och okategoriserbara. 

Je suis une pipe-stipendiet har sitt ursprung i konstnären Rene Magrittes trickstermålning Bildernas opålitlighet från 1929. Målningen föreställer en pipa med inskriptionen Ceci n’est pas une pipe (detta är ingen pipa) vilket verkar vara en motsägelse, men det är en sanning. Målningen är ingen pipa. Det är en målning av en pipa. Magritte visar med humor och slughet oss att allting inte alltid är vad vi tror. Detta stämmer väl medLuftslottets anda av en plats fylld av paradoxer och kulturell laglöshet. 

Mitt i den Västgötska myllan ligger Ågårdskvarn, en samling hus som historiskt varit kvarn, mejeri och mjölnarbostad. Här har Luftslottet sitt säte och huvudsakliga verksamhet men initierar satellitarrangemang på andra platser under vinterhalvåret.
Luftslottet har som andra publika organisationer påverkats av Covid-19 och kommer därför att ha sin officiella invigning i maj 2021.

För Luftslottets räkning / Jonas Liveröd – ordförande. 

ADRESS

Ågårdskvarn 4
533 91 Götene

SOCIALA MEDIER