Med 2021-års stipendie vill vi i organisationen Luftslottet belysa den skandinaviska outsiderkonsten och
dess uttryck idag. Luftslottet presenterar stolt årets pristagare Kenneth Rasmussen från Danmark. Kenneth som bor och verkar i Randers på Jylland är främst känd för sina monumentala stickade verk men med samma outsinnliga energi inkorporerar han det mesta som kommer i hans väg i sitt konstnärliga universum. Med ett ohämmat stream- of-consciousnessförhållande till tingen runt sig ägnar han sig även åt tätskrivna textarbeten, gigantiska linoleumsnitt, måleri, keramik och mer svårdefinierade kombinationer av material. Rasmussen har sedan han kom i kontakt med konstorganisationen Bifrost i Randers i början av 00-talet, utvecklat ett starkt, rått och komplext konstnärsskap och har under åren visats på utställningar internationellt. Bland annat på Tokyo Metropolitan Art Museum, Flux Factory i New York, Nordic art biennale i Sankt Petersburg, Sör-Troms Museum i Norge och Outsider Art Fair i Paris.