SAMLINGEN

DEN LIVERÖDSKA WUNDERKAMMAREN

Hjärtat i Luftslottets verksamhet är vårt mikromuseum över det förunderliga och oförutsägbara. Initiativtagaren Jonas Liveröd har under många år samlat på föremål som på olika sätt väcker förundran och kallar samlingen för Den Liverödska Wunderkammaren. Namnet är med glimten i ögat en försvenskning av det tyska uttrycket Wunderkammer – ett Undrens rum. Wunderkammern var en föregångare till våra nutida museum, fenomenet växte fram under renässansen i Europa som en form av privat samling av märkvärdigheter, ting vars kategorisering i världen ännu inte hade definierats. Det var en form av samlande som blev mycket populärt, att samla världens ovanliga och överraskande ting. Konst och vetenskap, esoteriska idéer och exotiska ting fanns sida vid sida i dessa rum. Det är ett rum som är befriat från regler, där skapar man sina nya. Den Liverödska Wunderkammaren är lika delar ett encyklopediskt konstprojekt som ett fullt fungerande mikromuseum. Här får man ta del av en vildvuxen blandning av objekt och där gränsen mellan fakta och fiktion är flytande. Här blir historierna lika viktiga som sakerna i samlingen. Här samsas indonesiska begravningsrobotar, mexikansk förbannelsespray, kejserliga lejon, smycken gjorda av människohår, hyllmetrar av dödslitteratur, antika kartfodral, ryamattor med motiv av DDR-arkitektur, korsfästelsescener i flaskor, tiomiljardersedlar från Jugoslavien, törnekronor och psykiatrisk konst. Likt en rysk docka huserar det lilla museet även ett annat museum inuti museet: The Museum of informal sculpture.

Museet är en levande och föränderlig plats, har du något ovanligt som du tror skulle passa i museet? Vi välkomnar varmt donationer av överraskande ting som utvecklar samlingen.’

DÖDSBIBLIOTEKET

Luftslottet har en ständigt växande bibliotek med litteratur runt döden. Här finns läsning från antikens Grekland till dagens Hong Kong via en ordentlig del om svensk begravningskultur. Alla har de gemensamt att de berör döden och ritualerna som omger denna. Idag har vårt bibliotek ca 70 volymer. Dödsbiblioteket är ett pågående projekt och utökas med fler volymer kontinuerligt för kunna erbjuda en vidare vy av dödens kulturhistoria och samtid. Du kan ladda ner Dödsbibliotekets bibliografi -> här <-

 Är du nyfiken och vill djupdyka i biblioteket så är du välkommen att boka en natt i vår gästbostad på våningen under museet vid lediga tillfällen under sommaren. Skriv till info@luftslottet.vision

Besökare i dödsbiblioteket.

EXEMPEL UR SAMLINGEN

ADRESS

Ågårdskvarn 4
533 91 Götene

SOCIALA MEDIER