STÖD

Luftslottets verksamhet är uppdelad i flera projekt som stöds av olika bidragsgivare. Här kan du läsa mer om varje enskild del.

– Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Leader Nordvästra Skaraborg

– Västra Götalandsregionen

– Janny-Lisa Clasons Stiftelse

– Götene Kommun

– Konstmuseet i Skövde

– Konstfrämjandet Värmland.

Syftet med Leaderprojektet Luftslottet är att skapa en unikt tvärkulturell, fritänkande och generös smältdegel för det okategoriserbara. Lokalt syftar det till att sammanknyta olika yrkesområden genom att utgöra en mötesplats som grundas på samverkan och diskussioner över varierande ämnesområden. Projektet syftar även till att locka en ny och varierad publik till Nordvästra Skaraborg.

Stödet från Leader har möjliggjort ombyggnationer, scendekor, teknikinköp och flera publika evenemang såsom bland annat middagsevent, visningar av Den Liverödska Wunderkammaren, workshops, shower/konserter samt även podcastavsnitt.

Stödet från Västra Götalandsregionens Kulturnämnd syftar framförallt till att genomföra specifika evenemang såsom shower, samtal, föreläsningar och konserter, som inte ingår i projektet beskrivet ovan.

Janny-Lisa Clasons Stiftelse

Genom Janny-Lisa Clasons Stiftelse har vi framförallt medel för att arbeta med utställningskonceptet “I andra tillstånd” – ett pågående researcharbete vilket sannolikt kommer bli publikt under 2022.

Samarbetspartners

Luftslottet samarbetar även med Götene Kommun, Konstmuseet i Skövde samt Konstfrämjandet Värmland.

ADRESS

Ågårdskvarn 4
533 91 Götene

SOCIALA MEDIER