VAD

VAD ÄR LUFTSLOTTET?

For english version, download here

Mitt i den Västgötska myllan ligger Ågårdskvarn, en samling hus som historiskt varit kvarn, mejeri och mjölnarbostad. Här hittar man Luftslottet, ett tvärkulturellt projekt vars hjärta är ett brokigt museum över det extraordinära under namnet Den Liverödska Wunderkammaren. I anslutning till museet finns en gästbostad med fokus på outsiderkonst, egensinniga samlingar, subkulturer och visionära tillstånd. Framförallt verkar Luftslottet i en wunderkammer-anda; det vill säga genom att vara en smältdegel för det som är okategoriserbart.

Luftslottet har även en gästbostad och en scen i anslutning till museet, allt i mycket intim skala. Verksamheten utformar olika evenemang utefter nycker och behag på plats i Ågårdskvarn eller nedslag på andra platser. Dessa evenemang är alltid frikostiga. Luftslottet är hemligt. Luftslottet är generöst och fritänkande. Luftslottet är ett sällskap, en tankesmedja och en vildvuxen aktör
där korsbefruktning uppmuntras.

Luftslottet delar årligen ut Je suis une pipe-stipendiet till personer, platser eller fenomen som verkat i den fria tankens tjänst. Detta stipendium är ett gräsrotsstipendium, det vill säga att de pengar Luftslottet får in under sommaren går till stipendiet, så vi välkomnar donationer, se swishnummer nedan. Luftslottet fungerar som en plats fylld av paradoxer och kulturell laglöshet. Luftslottet är inte en plats för definitiva svar och tydliga gränser – Luftslottet är en plats för förundran och förvirring. Luftslottet är ett initiativ av konstnären Jonas Liveröd men drivs som ideell förening.

VILL NI STÖDJA LUFTSLOTTETS VERKSAMHET OCH STIPENDIUM? SWISHA TILL 123 332 7764!

Luftslottet stöds av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Leader Nordvästra Skaraborg, Västra Götalandsregionen, Götene kommun samt Janny-Lisa Clasons Stiftelse och samarbetar med Konstfrämjandet Värmland.

Vi får många förfrågningar, här är några vägledande tankar runt detta.
– Luftslottet har öppet vid evenemang och museet har även öppet under vissa andra tider, dessa tider meddelas i sociala medier, följ gärna @luftslottet_museum på insta och Facebook.
– Luftslottet är ett DIY-iniativ med stora visioner och små medel, vi är INTE en kulturinstitution.
– Luftslottet är INTE en vanlig kulturplattform, vi är öppna för förslag till samarbeten och idéer, men ägnar oss inte åt renodlade konst/scenkonst/ andra projekt som går under en tydlig kategori. Det finns andra som är bättre på den saken, vi fokuserar på att upprätthålla en kulturellt bångstyrig anda – en wunderkammeranda om man så vill. Så vill ni skicka era förslag till oss, tänk då igenom om de kanske egentilgen passar bättre på en allmän kulturinstitution / kulturfestival / kulturplattform.
– Luftslottet intresserar sig för gastronomi och mat som konstnärligt uttryck men vi har INTE en restaurang, vi gör samarbeten med kockar och liknande vid oregelbundna tillfällen.
– Luftslottet är främst ett säsongsbaserat initiativ, delvis av praktiska skäl och delvis för att Jonas Liveröd som bor och verkar på gården ägnar resten av året till sin egen konstnärliga verksamhet. Det är alltså inte möjligt att bo i vår gästbostad eller besöka Luftslottets museum under vintern.
– Vill ni besöka våra evenemang är ni mycket välkomna att tälta på Luftslottets marker, här finns även tillgång till toaletter och vatten. I närområdet finns flera mysiga vandrarhem och bed & breakfastställen om ni är mer lagda åt den sorts boenden. Luftslottet får mycket hjälp genom frivilliga krafter, vill du själv hjälpa till så hör av dig till oss.

GÄSTBOSTADEN

Luftslottet har en gästbostad som huvudsakligen erbjuds våra inbjudna gäster. Men däremellan välkomnar vi allmänheten att boka 1-2 nätter för att utforska Luftslottets dödsbibliotek och Den Liverödska Wunderkammaren. (litteraturlista för dödsbiblioteket här)

Gästbostaden har ett litet kök för självhushåll och är belägen under biblioteket och med forsen nedanför fönstret. För mer info, kontakta info@luftslottet.vision

ADRESS

Ågårdskvarn 4
533 91 Götene

Sociala medier