Luftslottet tilldelar den legendariske författaren, folklivsforskaren och konstnären Bengt af Klintberg årets Je suis une pipe-stipendie. Utdelningen skedde i samband med att Klintberg gästade Luftslottet med samtal och uppläsning ur sin nya bok ”Vänster hand och motsols” om magiska riter i Sverige. Klintberg tilldelas stipendiet för långt och oerhört inspirerande arbete i den ohejdade tankens tjänst.
 
Luftslottet är ett nystartat tvärkulturellt initiativ som inkluderar ett brokigt museum över det extraordinära – Den Liverödska Wunderkammaren – samt en gästbostad för kreatörer, samlare, gastronomer, skribenter och andra med fokus på outsiderkonst, egensinniga samlingar, subkulturer och visionära tillstånd. Genom sina publika evenemang vill Luftslottet omfamna och utforska det förunderliga och okategoriserbara. 

Je suis une pipe-stipendiet har sitt ursprung i konstnären Rene Magrittes trickstermålning Bildernas opålitlighet från 1929. Målningen föreställer en pipa med inskriptionen Ceci n’est pas une pipe (detta är ingen pipa) vilket verkar vara en motsägelse, men det är en sanning. Målningen är ingen pipa. Det är en målning av en pipa. Magritte visar med humor och slughet oss att allting inte alltid är vad vi tror. Detta stämmer väl medLuftslottets anda av en plats fylld av paradoxer och kulturell laglöshet. 

Mitt i den Västgötska myllan ligger Ågårdskvarn, en samling hus som historiskt varit kvarn, mejeri och mjölnarbostad. Här har Luftslottet sitt säte och huvudsakliga verksamhet men initierar satellitarrangemang på andra platser under vinterhalvåret.
Luftslottet har som andra publika organisationer påverkats av Covid-19 och kommer därför att ha sin officiella invigning i maj 2021.

För Luftslottets räkning / Jonas Liveröd – ordförande.