Under Luftslottets grand finale sommaren 2022 var det traditionsenlig utdelning av Je suis une pipe-priset! Stipendiet som delas ut till någon eller något som verkat i den fria tankens tjänst tilldelades i år Lasse Diding för hans outröttliga tricksteranda och lika ojämförbara sätt att ständigt och jämnt navigera sitt skepp på tvärs mot den svenska ordningen! Priset, en begagnad prispokal fylld med 5000 spänn i tjugolappar samt en uppstoppad brunråtta delades ut under Förundrans afton. En fullständig motivering finns härunder. Kvällen var regntung men mycket trivsam med höjdpunkter som kocken Kristins gastronomiska storverk, Tias + gänget från VED som spelade till stumfilmer i ladan och samlaren Magnus Palm som delade scenen med Diding i ett samtal om samlandet som diagnos. 

Motivering till 2022-års Je suis une pipe pris

Ordet trickster, kommer av engelskans: trick och är i folklig dikt och fabler, en gestalt som begår trick (tricksar/trixar). Som huvudperson i en berättelse fungerar trickstern som en sorts antihjälte. Beskrivningen mer detaljerat återger en entitet med högt intellekt och/eller hemlig kunskap som påvisar detta genom att spela spratt och idka olydnad av konventionellt beteende. Syftet är att undervisa en ignorant omgivning.

Den kreative retsticka och elegant uppfinningsrike rätthaverist vi kärleksfullt kallar Lasse Diding har i alla delar av sitt brokiga liv ordnat världen efter eget huvud och fått sin omgivning att tappa fattningen. Han är en trickster. 

Att ordna världen efter eget huvud är också ett av de  tillvägagångssätt som definierar uppkomsten av wunderkammers. Kuriosakabinett eller det något mer passande tyska ordet wunderkammer var som många här vet, under renässansen i Europa en privat samling av märkvärdigheter, ting vars kategorisering i världen ännu inte hade definerats. Luftslottet är som bekant en plats att belysa och omfamna en sorts wunderkammar-anda och Lasse Diding är lika svårkategoriserad som det bästa av wunderkammers.

Som exempel kan nämnas hur hotellägaren Lasse – Inte utan bravur – ägnat sin tid åt att bygga och driva ett framgångsrikt badhus dedikerat till Lenin, tillika satt saker på sin spets genom att försöka döpa om engelska parken till Leninparken – ja, faktiskt har han utropat ett kulturell fristat kallad Leninland. Men också genom att till exempel under 10 år driva en tvist med skattemyndigheten för att få döpa sin son till Bfrxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 (uttalas Albin). Här kan nämnas att Lasse vid ett tillfälle valde att överklaga genom att på ett enormt stort runt papper skriva sin överklagan i spiralform in mot mitten och när det så var inskickat kräva en kopia vilket skattemyndigheten måste bistå med enligt lag.  Som samlare är Lasse en besatt och svårförutsägbar karaktär och som historieberättare är det alltid svårt att veta var gränserna mellan fakta och fiktion finns. I otaliga sammanhang har samlaren, konversatören, upprorsmakaren och hotellmagnaten fått omvärlden att häpna med glimten i ögat. 

Luftslottet vill därför i år uppmärksamma denne frifräsares långa gärning och det görs traditionsenligt med en begagnad prisbuckla full av tjugokronorssedlar men i år också en bonus i form av en uppstoppad brunråtta till vinnaren. 

Lasse Diding mottar sitt pris i samband med sitt samtal om diagnosen samlare tillsammans med Magnus Palm.
Diding i Luftslottets trädpaviljong i samtal med den lokale trickstern Bengt Hornebrant.
Diding på scenen med Jonas Liveröd och Magnus Palm.