I juli 2022 bodde konstnären och musikern ISAK SUNDSTRÖM på Luftslottet under en vecka för att arbeta med ljud och komposition i relation till Den Liverödska Wunderkammarens dödsbibliotek. Sundström gjorde även ett hypnotiskt framträdande under Space is the place tillsammans med konstnären Victoria Verseau. Isak  kommer vid ett senare tillfälle att uppföra det verk han skapat runt dödsbiblioteket i samarbete med Luftslottet.