Luftslottets första gäst för säsongen 2022 var konstnären DANIEL ”EKTA” GÖTESSON som under en vecka på plats arbetade fram en permanent golvmålning i Luftslottets gästbostad. Luftslottet introducerade Daniel till många av de livliga takmålningar som finns i traktens tusenåriga kyrkor och släppte honom därefter fri på golvet med detta som inspiration.