Luftslottet presenterar årets samling: Under sommaren 2021 så visades DJ FLÄKTRÖKERSKAN: #DAGENSGUBBPISS 2015 – 2021. 
Jonas Liveröd bad Fläktrökerskan om att få göra en utställning på Luftslottet och tryckte och monterade runt 400 screenprints från Fläktrökerskan instagramkonto. Utställningen och finns tillgänglig för visning på andra utställningsplatser, skriv till oss om du är intresserad av att visa den.

Vid tiden för utställningen hade personen bakom pseudonymen DJ Fläktrökerskan under fem år uppmärksamt dokumenterat de ofta ljusskygga aktiviteterna i den lilla parken utanför familjens fönster i Gamlestaden i Göteborg. 
En särskild nisch har framträtt genom åren sedan jag började följa hens instagramkonto. 

Män som i olika sammanhang, årstider, åldrar, dygnstider och med mycket varierande socio-politisk bakgrund, alla hade det gemensamt att de öppet uträttar sina behov någonstans i den lilla Rävparken. 
När vi skriver 2023 så har närmare 500 poster blivit till under de åtta år Fläktrökerskan tålmodigt följt detta fenomen. Materialet har växt från ett irriterat screwball inslag till en dokumentation och research över mänskligt beteende som säger mycket om en plats i vårt samhälle i nutid. Luftslottet hoppas få göra en jubileumsutställning när den fehundrade bilden är tagen.

Att det av de här närmare 500 Instagraminlägg endast finns en handfull #dagenstantpiss säger även det rätt mycket om hur vi förhåller oss till våra omgivningar.  Det är dock inte bara nutidens västkustbor som tömmer sina blåsor här, det visar sig att platsen var Nya Lödöses latriner, vilket gör traditionen att göra sin behov på platsen närmare 800 år gammal. 
Luftslottet älskar DJ Fläktrökerskans eleganta kommentarer till bilderna och tillsammans med den inzoomade och gryniga digitala estetik som utgör mycket av materialet så bildar det tillsammans med de urinerande männen en fantastisk variant på beskrivningar av vår samtid.