I samarbete med Västra Götalandsregionens slöjdkonsulenter huserade Luftslottet en tvärdisciplinär slöjdresidens under åtta dagar i augusti. Luftslottet ägnar sig inte åt renodlad kultur utan fokuserar på korsbefruktning och oväntade kombinationer. De sökande ombads beskriva ett projekt som hade slöjd som ingrediens men som inte var ett utpräglat slöjdprojekt och som uppmuntrades att vara riskfyllt och experimentellt. De två som valdes ut att delta var Anton Olausson från Sverige och Julie Cordes från Danmark. Nedan några bilder från deras vecka på Luftslottet. Anton har senare återvänt till Luftslottet och arbetat med Vanitaspaviljongen.