16-20/5-2022: Luftslottets första gäst, den Göteborgsbaserade konstnären DANIEL ”EKTA” GÖTESSON bodde under en vecka på Luftslottet och arbetade med en permanent golvmålning i Luftslottets gästbostad. Luftslottets Jonas Liveröd hade upptäckt att det i takmålningarna i Kinne-Vedums kyrka fanns detaljer som starkt påminde om Daniels konstnärskap och i länken mellan denna kyrka från 1100talet och vår samtids konst bjöd Jonas in Daniel att arbeta med ett verk. Genom att börja med en resa där Daniel och Jonas besökte ett antal av traktens medeltida kyrkor runt Kinnekulle så utförde Daniel verket med inspiration av de livliga takmålningarna i dessa kyrkor.
Verket kan ses i Luftslottets gästbostad i samband med evenemang eller vid bokade visningar.

Daniel & Luftbilen vid Kinne-Vedums kyrka.
Luftslottets gästbostad.