Misslyckande och Frihet – labb på Luftslottet! 27-28/5 – 2023

I samarbete med Boy Konsthall och Teater NU ordnade Luftslottet labbdagar på Luftslottet för att utforska de stora tematikerna Misslyckande och konstnärlig frihet på ett nyfiket och öppenhjärtigt vis. Under en vacker försommarhelg deltog åtta kulturarbetare av skilda slag i denna frihetliga workshop.

Sessionen på Luftslottet tog avstamp i historien om Kurt Schwitters, konstnären som mellan 1923 – 1936 byggde om sitt hem i Hannover till ett ständigt föränderligt totalkonstverk han kallade Merzbau / Cathedral of erotic misery men som senare bombades till smulor av de allierade. Då hade den judiske Kurt sedan länge flytt nazisterna och landet han föddes i och satt i krigsinterneringläger i bland annat i Norge och England. Här hittar vi också kärnan till vår gastronomiska tanke. 

Kurt kände ett osläckligt behov av att skapa trots miserabla förhållanden i fångläger och tog det som fanns till hands – han började skulptera i gröt. Hans medinterner klagade på lukten av den härsknande gröten men Schwitters fortsatte. Dessa skulpturer är av naturliga skäl sedan dess försvunna, men de vittnar om en kreativitet som inte längre handlar om bekräftelse, status, ekonomi eller identitet. Schwitters gröt är ett underbart misslyckat verk om konstnärlig frihet när den är som tydligast. 

Vi tror på att mat och samtal hör ihop, att tradition och våghalsiga experiment ska kombineras, så och vi använde något av det svenskaste vi har – grötfrukosten – och bjöd på en överdådig grötbrunch som utmynnade i en grötskulpturworkshop. Grötskulpturer innehåller utan undantag misslyckande och frihet för alla! Under denna gemensamma brunch agerade Luftslottets Jonas Liveröd mild moderator för ett gemensamt samtal om misslyckande och frihet. Sedan lät vi grötfrukosten och samtalet spåra ut i ett grötskulpturbyggande och gemensamma samtal om detta. Bilder av sessionen nedan.