VAD ÄR LUFT-SLOTTET?

Mitt i den Västgötska myllan ligger Ågårdskvarn, en samling hus som historiskt varit kvarn, mejeri och mjölnarbostad.

Ågårdskvarn 4
533 91 Götene

info@luftslottet.vision

Mitt i den Västgötska myllan ligger Ågårdskvarn, en samling hus som historiskt varit kvarn, mejeri och mjölnarbostad. Här hittar man Luftslottet, ett tvärkulturellt projekt vars hjärta är ett brokigt museum över det extraordinära under namnet Den Liverödska Wunderkammaren. I anslutning till museet finns en gästbostad med fokus på outsiderkonst, egensinniga samlingar, subkulturer och visionära tillstånd. Framförallt verkar Luftslottet i en wunderkammer-anda; det vill säga genom att vara en smältdegel för det som är okategoriserbart.

Luftslottet har även en gästbostad och en scen i anslutning till museet, allt i mycket intim skala. Verksamheten utformar olika evenemang utefter nycker och behag på plats i Ågårdskvarn eller nedslag på andra platser. Dessa evenemang är alltid frikostiga. Luftslottet är hemligt. Luftslottet är generöst och fritänkande. Luftslottet är ett sällskap, en tankesmedja och en vildvuxen aktör där korsbefruktning uppmuntras.

Luftslottet delar årligen ut Je suis une pipe-stipendiet till personer, platser eller fenomen som verkat i den fria tankens tjänst. Luftslottet fungerar som en plats fylld av paradoxer och kulturell laglöshet. Luftslottet är inte en plats för definitiva svar och tydliga gränser – Luftslottet är en plats för förundran och förvirring.

Luftslottet är ett initiativ av konstnären Jonas Liveröd men drivs som förening.
Luftslottet stöds av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Leader Nordvästra Skaraborg, Västra Götalandsregionen samt Janny-Lisa Clasons Stiftelse.

ADRESS

Ågårdskvarn 4
533 91 Götene

Sociala medier