Luftslottet tilldelade den legendariske författaren, folklivsforskaren och konstnären Bengt af Klintberg 2020-års Je suis une pipe-stipendie. Utdelningen skedde i samband med att Klintberg gästade Luftslottet med samtal och uppläsning ur sin nya bok ”Vänster hand och motsols” om magiska riter i Sverige. Klintberg tilldelas stipendiet för långt och oerhört inspirerande arbete i den ohejdade tankens tjänst.