SAMLINGARNA

Den Liverödska Wunderkammaren

Luftslottets samling är ett mikromuseum över det förunderliga och oförutsägbara. Initiativtagaren Jonas Liveröd har under många år samlat på föremål som på olika sätt väcker förundran och kallar samlingen för Den Liverödska Wunderkammaren. Namnet är med glimten i ögat en försvenskning av det tyska uttrycket Wunderkammer – ett Undrens rum. Wunderkammern var en föregångare till våra nutida museum, fenomenet växte fram under renässansen i Europa som en form av privat samling av märkvärdigheter, ting vars kategorisering i världen ännu inte hade definierats. Det var en form av samlande som blev mycket populärt, att samla världens ovanliga och överraskande ting. Konst och vetenskap, esoteriska idéer och exotiska ting fanns sida vid sida i dessa rum. Det är ett rum som är befriat från regler, där skapar man sina nya.
Den Liverödska Wunderkammaren är lika delar ett encyklopediskt konstprojekt som ett fullt fungerande mikromuseum. Här får man ta del av en vildvuxen blandning av objekt och där gränsen mellan fakta och fiktion är flytande. Här blir historierna lika viktiga som sakerna i samlingen.
Här samsas svensk outsiderkonst med det kejserliga lejonet från Haile Selassies hov, irländskt heligt vatten och historisk dokumentation av danstillställningar på mentalsjukhus. Här finner vi också ett dödsbibliotek och likt en rysk docka även ett museum i museet: Museum of informal sculpture

ADRESS

Ågårdskvarn 4
533 91 Götene

SOCIALA MEDIER